Giới thiệu về công ty

Mô tả chi tiết công việc

– Thống kê, thu thập, xử lí dữ liệu

– Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các báo cáo hàng tháng, quý, năm

– Theo dõi tình hình công nợ phải thu, phải trả

– Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, thuế, các nghiệp vụ khác

– Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công

Quyền lợi được hưởng

– Đóng BHYT và BHXH theo quy định
– Làm việc trong môi trường đoàn kết, năng động
– Được đào tạo kỹ năng
– Có cơ hội thăng tiến
– Làm việc giờ hành chính, chủ nhật nghỉ, nghỉ theo các ngày nghỉ lễ theo quy định nhà nước

Video

Vị trí

Từ khóa: , ,